Velkommen > Historien bag

Historien bag

Lars Hansen blev færdig i 1999 med virksomhedslederuddannelsen, der er en overbygning af landmandsuddannelsen. Herefter forpagtede han sine forældres ejendom, Højlund i Højby. Dengang bestod ejendommen af 40 køer og 40 ha.

I 2001 blev ejendommen Holmelund i Dømmestrup tilkøbt og konveteringen fra ko- til so besætning begyndte.

I dag har virksomheden 900 søer og der sælges 28.000 smågrise ved 30 kg til videre salg.

Der drives i dag 335 ha. planteavl.

Markdriften sker i fællesskab med vores naboejendom. vi driver ialt 500 ha...