Velkommen > Soholdet

Soholdet

Når vi har 900 søer, så samler vi søerne i hold af 42 søer. Hver uge farer, fravænnes og insimineres 42  søer.

Når en so farer, får hun i gennemsnit 14,5 levendefødte grise og 1,7 dødfødte.

 

4 uger senere vejer disse grise 7 kg, og de fravænnes soen. Soen flyttes herefter til løbeafdelingen og stimuleres de næste 3 dage med en orne. Dette bevirker at 80 % af ugeholdet er klar til inseminering torsdag. De insemineres 2 til 3 gange torsdag, fredag og lørdag.

4 uger senere scannes soen drægtig og flyttes til den løsgående drægtighedsstald. En stald hvor de ligger i dybstrøelse og fodres med et elektronisk sofodringssystem. Alle søer har en chip i øret og fodres individuelt. Halmen gør, at de bygger reder, æder det meste og trives godt med hinanden, selv om der er et kraftigt heraki og rangorden.

Soen er drægtig 3 mdr, 3 uger og 3 dage. Temmelig nøjagtigt.

En uge før faring flyttes hun til farestald, og faringerne finder sted søndag til onsdag.  

Det er stor fordel for os af faringerne falder nogenlunde samtidig. vi intivisere overvågningen af faringerne tirsdag da det er der, der normalt er flest der farer. Medarbejderne møder forskudt den dag. samtidig har det den store fordel at vi kan samle henholdsvis de store og små grise ved forskellige søer. lige børn leger bedst. bliver de små ved de store bliver de puffet væk og får ingen mælk. efter dag 2 har pattegrisen valgt sin pat, og skifter derefter ikke. hvis den ikke giver nok mælk skal grisen flyttes. det kræver meget manisment i farestalden for at det fungere godt..