Velkommen > Virksomheden > Højby

Højby

I 2004 byggede vi ny smågrisestald i Højby, hvor vi opfeder alle 7 kg´s grise fra Dømmestrup til 30 kg.

 

   

Alt gødningen opbevares i en ny gyllebeholder på 2400 m3, så alt gødningen kan udbringes i voksende afgrøder om foråret.

Gården i Højby er Lars Hansens fødegård, og der bor 2 elever i stuehuset.

 7 kg's grisene kommer til Højby og bliver opfedet, men kun til 30-33 kg, herefter sælges de til Preben Larsen i Salby og Hans laurith Ågaard i Sallinge. Tilsammen aftager de 28000 fra Højby årligt.

Produktionen af 7 til 30 kg grise er en overskuelig og dejlig produktion. grisene tilses dagligt i 2-3 timer. det er lyse og dejlige stalde at arbejde i med godt indeklima..